Rola Community Managera w funkcjonowaniu wewnętrznego portalu społecznościowego

Wdrażanie wewnętrznych portali społecznościowych jest dziś jednym z głównych trendów w komunikacji wewnętrznej. W ramach jednego z poprzednich artykułów pisaliśmy o efektywnym wdrażaniu wewnętrznej platformy komunikacyjnej w organizacji. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na rolę animacji i osoby community managera w zaimplementowaniu i efektywnym działaniu takiego narzędzia.  Często, to właśnie kompetencje  i umiejętności komunikacyjne community managera wpływają na skuteczność i efektywność wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy pracownikami firmy.

Czym zajmuje się community manager?

W najprostszym ujęciu, jego rolą jest zapewnienie ciągłości komunikacji na portalu, zaktywizowanie użytkowników do merytorycznej wymiany wiedzy oraz zarządzanie informacjami. Istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania wewnętrznego portalu społecznościowego jest niska aktywność użytkowników, brak adaptacji i odrzucenie narzędzia. Community manager niweluje ten problem poprzez narzędzia aktywizacji i mechanizmy stymulujące wymianę informacji. To od niego zależy, czy wiedza organizacji jest generowana i agregowana w efektywny sposób, co w rezultacie, po pewnym czasie*, przedkłada  się na zmianę kultury organizacji na bardziej otwartą i zmotywowaną. Poniżej  cechy i umiejętności moderatora, które są wymagane, aby mógł skutecznie realizować swoje zadanie.

Jakimi cechami charakteryzuje się skuteczny animator?

  1. Wiedzą na temat organizacji – nikt nie jest ekspertem „od wszystkiego”, dlatego też efektywny community manager jest w stanie nie tylko prędko nauczyć się biznesu klienta, ale przede wszystkim poznać kluczowych ekspertów, których zaangażowanie w dyskusję wniesie w nią znaczący wkład merytoryczny. Szczególnie cenna jest tutaj osobowość o profilu zbliżonym do sprzedawcy. Jednym z zadań animatora jest codziennie przekonywanie do idei całej organizacji, co w wielu przypadkach jest po prostu bardzo trudne.
  2. Wiedzą techniczną – znajomość technologii i funkcji wewnętrznego portalu pozwala na sprawne zarządzanie jego wyglądem oraz funkcjonalnością. Community manager jako ekspert w dziedzinie wykorzystywanego narzędzia, będzie w stanie pomóc początkującym użytkownikom w skróceniu procesu adaptacji.
  3. Kompetencjami komunikacyjnymi – chociaż miękkie umiejętności komunikacyjne są przydatne głównie w kontaktach interpersonalnych, to mogą być również pomocne w komunikacji przy użyciu portalu społecznościowego. Skuteczny moderator powinien posiadać umiejętności mediacyjne, aby tonować ewentualne emocje, ujawniające się w dyskusjach pomiędzy użytkownikami. Istotne znaczenie ma również umiejętność diagnozy zakłóceń komunikacyjnych, aby w szybki i efektywny sposób przeciwdziałać zamiast reagować po fakcie.
  4. Umiejętnościami wyszukiwania i selekcji informacji – podczas dyskusji  pomiędzy pracownikami  często pojawiają się informacje przydatne dla całej firmy  (na przykład  pomysły na poprawę usług, usprawnień wewnętrznych procesów itp.). Te informacje mogą być przydatne dla zarządu oraz wyższego managementu. Dobry animator powinien umieć wywołać dyskusję w obszarach merytorycznych, kluczowych z punktu widzenia decydentów, a także odnaleźć przydatne informacje w gąszczu toczących się już dyskusji. Ostatnią pożądaną cechą jest umiejętność tworzenia raportów, które w zwięzłej formie przekażą zarządowi bądź dyrekcji najciekawsze wnioski i rekomendacje.

Podsumowując – warto zaznaczyć, że community manager jest ważnym, ale niewystarczającym elementem dobrze funkcjonującej, wewnętrznej platformy społecznościowej. Istotna jest również technologia oraz samo zaangażowanie pracowników (eksperci!). Jeżeli wszystkie te elementy zafunkcjonują efektywnie to umożliwi to transformację własnego biznesu w organizację bardziej otwartą, przyjazną i zmotywowaną co w efekcie stanowić będzie narzędzie przewagi konkurencyjnej.

*(ten pewien czas może być bardzo różny i zależeć w dużej mierze od aktualnego stopnia otwartości organizacji np. dużo łatwiej zaimplementować społecznościową kulturę wymiany informacji w firmie telekomunikacyjnej zatrudniającej młodych ludzi niż w korporacji zajmującej się produkcją energii, która ze względów historycznych oraz profilu działalności może nie być naturalnym środowiskiem dla tego nowego trendu w komunikacji, w tym pierwszy przypadku okres pełnej adaptacji wyniesie 1-2 lata, w tym drugim prawdopodobnie 3-4)

Bartłomiej Jadczak
Community Manager
LearnPlace.pl

Related Posts

One Reply to “Rola Community Managera w funkcjonowaniu wewnętrznego portalu społecznościowego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *