Firmy w czasie pandemii: wzrost poczucia przynależności i więzi między pracownikami

Wzrost poczucia więzi między pracownikami i przynależności do firmy – to główne wnioski płynące z przeprowadzonego przez LearnPlace.pl badania, w którym ankietowani byli użytkownicy pracowniczych sieci społecznościowych (ESN) polskich firm.


Po roku restrykcji związanych z epidemią wirusa Covid-19 przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników kilku naszych klientów, których wspieramy w komunikacji wewnętrznej, animując dyskusje na ich wewnętrznych forach społecznościowych – mówi Piotr Makuła, zarządzający LearnPlace.pl. – Chcieliśmy sprawdzić, jaki wpływ miał ten trudny rok na wskaźniki, na które staramy się oddziaływać w naszej pracy – dodaje.


Jednym z najwyraźniej wyeksponowanych wniosków okazał się wzrost więzi z innymi pracownikami firmy – połowa badanych przyznała, że okres ostatnich 12 miesięcy nasilił w nich to poczucie. – Można tłumaczyć wzrost solidaryzującej postawy wśród pracowników jako naturalną konsekwencję jednoczenia się grupy wobec niepewności i zagrożenia, jakim z pewnością jest wirus. Ton toczących się w ciągu ostatniego roku wewnętrznych dyskusji na forach, które na co dzień wspieramy moderacyjnie, wyraźnie potwierdzał tę tezę i był głównym powodem, dla którego zadaliśmy to pytanie w badaniu – zauważa Piotr Makuła.


Jednocześnie wśród testowanej grupy w tym okresie wzrosło poczucie przynależności do firmy/marki pracodawcy (41% uczestników potwierdziło wzrost przynależności, podczas kiedy 1/3 odpowiedziała na to pytanie przecząco).


Co ciekawe, w kwestii przynależności badanie zarejestrowało znaczącą różnicę między użytkownikami, którzy w okresie pandemii pracowali w kontakcie z klientami (np. w rozproszonych punktach sprzedaży), a pracownikami w innych rolach, którzy w tym czasie często pracowali zdalnie. Wśród terenowych pracowników tylko 27% potwierdziło wzrost przynależności do marki (47% wyraźnie mu zaprzeczyło). Jednocześnie 38% pracowników centrali firm raportowało wzrost firmowej przynależności.


Oprócz pozytywnych trendów, jakimi są wzrost przynależności i poczucia więzi, pojawiły się pesymistyczne aspekty. Pracownicy w badaniu przyznawali bowiem, że rzadziej niż przed pandemią mieli w ubiegłym roku możliwość oferowania informacji zwrotnej (35% nie doświadczyło takiej możliwości). W badaniu odnotowany został też spadek poziomu innowacyjności w firmach. W okresie pandemii połowa pracowników rzadziej niż wcześniej zgłaszała pomysły na usprawnienia.


Głównym wnioskiem, jaki nasuwa się z badania jest to, że wewnętrzne społeczności pracowników doceniają cyfrowe przestrzenie, dzięki którym mogą stale realizować wzajemne wielokierunkowe interakcje. Nie ulega wątpliwości, że przeżyliśmy bardzo trudny rok, który odcisnął głębokie piętno na firmach i ich pracownikach. W tym czasie, wśród wielu cyfrowych rozwiązań mających na celu wspieranie komunikacji i utrzymanie efektywności pracowników, szczególne miejsce zajmują interaktywne społecznościowe platformy dla pracowników. Badanie potwierdziło, że 6 na 10 użytkowników docenia przydatność aktywnego wewnętrznego forum bardziej niż przed wybuchem pandemii – podsumowuje CEO LearnPlace.pl.


Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Udział wzięło 167 uczestników pracowniczych społeczności w kilku dużych firmach, głównie rozproszonych sieciach sprzedaży, obsługiwanych przez LearnPlace.pl, dostawcę usługi moderowanych wewnętrznych forów pracowniczych. Uczestnikami ankiety byli nie tylko pracownicy firm, ale też osoby zatrudnione u partnerów biznesowych, utożsamiające się z marką firmy obsługiwanej w kontaktach z jej klientami (np. telefoniczna i/lub cyfrowa obsługa klienta).


Od 12 lat LearnPlace.pl dostarcza firmom moderowane wewnętrzne platformy społecznościowe dla pracowników, głównie w większych rozproszonych sieciach sprzedaży. Standardowa usługa zawiera dostęp do cyfrowej platformy SalesPower wraz ze stałą aktywną opieką moderatorów LearnPlace.pl

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *