Na jakie problemy odpowiada wewnętrzne forum dla pracowników? [INFOGRAFIKA]

Kiedy w pięciu zdaniach mamy odpowiedzieć na to pytanie, niezmiennie wracamy do tej listy:

  • Problem współpracy i dzielenia się wiedzą ponad silosami: forum jest otwarte dla nawet kilkutysięcznej społeczności – każdy może się wypowiedzieć i poruszyć nowy temat, niezależnie od funkcji w firmie czy lokalizacji. Wystarczy dostęp do forum.
  • Problem opracowywania innowacyjnych pomysłów na produkty, usługi i usprawnienia organizacyjne: moderatorzy dbają o to, żeby pracownicy czuli się na forum bezpiecznie i otwarcie rozwiązywali trudne kwestie.
  • Problem szybkiego podejmowania decyzji: dzięki wsparciu innych, ich wiedzy i doświadczeniu, szybsze pozyskiwanie informacji i podejmowanie decyzji jest łatwiejsze.
  • Problem integrowania pracowników: na forum jest możliwość tworzenia kategorii tematycznych – merytorycznych i bardziej luźnych – pracownicy mogą się lepiej poznać i poczuć częścią społeczności.
  • Problem rozładowania emocji i „rozbrajania” kryzysów w początkowej fazie ich rozwoju: na forum pracownicy dzielą się także swoimi niepokojami i opiniami – dzięki temu firma szybciej dostrzega nadciągające kłopoty.


Nasze doświadczenie pokazuje, że wiele firm, z którymi zaczynamy współpracę, boryka się z tymi problemami. Odsłania jednak także to, że dzięki odpowiednio przemyślanej komunikacji i otwartości kadry zarządzającej, wspierając w ramach forum prawdziwą społeczność pracowników (szczególnie ważne dla tych w bardzo rozproszonych zespołach), animując jej aktywność i pozwalając na swobodny przepływ wiedzy, myśli, emocji i innowacji, jesteśmy w stanie budować silne, zwinne, inteligentne i odporne ekosystemy pracownicze. Tak cenne w momencie, w którym znajdujemy się w tej chwili.


Podczas pandemii COVID te firmy, które miały wdrożone fora dla pracowników mogły w zasadzie bez żadnych dłuższych przestojów:

  • Kontynuować komunikację z pracownikami, niezależnie od tego, w jakiej znajdowali się lokalizacji; i zdecydowanie działo się to ponad silosami: na forum każdy jest uprawniony „do przejęcia mikrofonu” i wiele osób z tego przywileju korzysta. Podczas pandemii na forum aktywizują się także ci pracownicy, którzy zwykle pozostawali raczej mniej aktywni, bo pozyskiwali potrzebne informacje i wsparcie w relacjach bezpośrednich, które obecnie są jednak mocno utrudnione.
  • Kontynuować gromadzenie nowych pomysłów na rozwój usług i produktów, a także zbierać cenny feedback odnośnie potrzeb pracowników w tym trudnym czasie.
  • Rozbudowywać bank wiedzy i wspierać wzajemne dzielenie się doświadczeniami wśród pracowników, którzy korzystając z forum nie muszą kierować swoich pytań do ekspertów, ale mogą je zadać zaangażowanej społeczności – zawsze wśród tworzących ją osób znajdzie się co najmniej kilka, które miały podobne case’y do rozwiązania i otwarcie je przybliżają.
  • Pomagać w nawiązywaniu, rozszerzaniu i pogłębianiu relacji, a także wzajemnym poznawaniu się poszczególnych pracowników, mimo dystansu, który ich dzieli. Przykład? Wszelkie treści, w których użytkownicy forum inspirują się wzajemnie do ulubionych aktywności, polecają nowe kierunki rozwoju czy po prostu sposoby na poprawienie nastroju i samopoczucia w nowej rzeczywistości. Tego efektu nie da się osiągnąć zwykłym intranetem czy typowymi komunikatorami, gdzie trudno naraz zaangażować kilkaset czy kilka tysięcy pracowników i gdzie komunikacja jest bardzo dynamiczna i płynna, a treści znikają w gąszczu innych. Forum jest przestrzenią bardziej stałą, mniej narażoną na bałagan komunikacyjny.
  • Wspierać pracowników emocjonalnie, co szerzej opisywaliśmy np. we wpisie TUTAJ [Dobrostan psychiczny pracowników: jak firmy i pracownicy mierzą się z tym tematem, jednocześnie budując swoją odporność – CASE STUDIES].


W czasie pandemii wiele firm wdrożyło nowe cyfrowe narzędzia wspierające wszechstronną komunikację wewnętrzną, umożliwiając pracownikom zdalny czy hybrydowy tryb pracy. Podczas kiedy podstawowe obowiązki służbowe konieczne do funkcjonowania biznesu pozostały dzięki tym narzędziom niezakłócone, pracownicy dotkliwie odczuli brak nieformalnej interakcji z innymi członkami swoich firmowych społeczności. Ten trudny rok postawił w ostrzejszym świetle kilka podstawowych potrzeb nieodzownych w miejscu pracy, wśród nich poczucie przynależności do marki i naturalnej więzi z innymi członkami firmowej wspólnoty. Koronawirus pomógł nam zobaczyć bardzo wyraźnie, że wewnętrzna sieć społecznościowa dobrze adresuje te potrzeby, utwierdzając swoją pozycję wśród kanałów komunikacji wewnętrznej w firmie.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *