młody człowiek praca enterprise social network budowanie zaangażowania pracowników kultura organizacyjna

Czy kultura organizacyjna Twojej firmy jest gotowa na pokolenia Y i Z na rynku pracy?

Część 1: motywacja do pracy i budowanie zaangażowania pracowników


Obecnie na rynku pracy mamy duże zróżnicowanie pokoleniowe. Jednak zgodnie z prognozami, przedstawiciele pokoleń Y i Z będą wkrótce stanowić większość osób zatrudnionych na całym świecie. Tymczasem wielu pracodawców wciąż jeszcze nie wie jak poradzić sobie z wyzwaniami, związanymi z obecnością młodszych pokoleń na rynku pracy. Czy kultura organizacyjna i komunikacja wewnętrzna w firmie, w której pracujesz, są dostosowane do ich potrzeb? Co warto zmienić już dziś i jakie narzędzia komunikacji wewnętrznej wdrożyć, by ułatwić budowanie zaangażowania pracowników i zyskać lojalność Y-ków i Z-ów? Czy ESN (Enterprise Social Network) może w tym pomóc?


Pokolenia Y i Z – wyzwanie dla pracodawców


W literaturze nie ma pełnej zgody co do cech i datowania pokoleń Y i Z. Za pokolenie Y uznaje się osoby urodzone od 1980 do 2000 roku (inni zawężają tę grupę do lat 1985 – 1995). Pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 lub po 2000 r. (do 2020 r.). Oba te pokolenia wiele łączy, choć występują też między nimi ważne różnice. Oba stanowią ogromne wyzwanie dla pracodawców. Jak zyskać lojalność pracowników z tych pokoleń, jakie działania pracodawców może wspierać platforma ESN i na jakich dobrych praktykach warto się wzorować?


Motywacja do pracy – o czym trzeba wiedzieć, by zyskać lojalność pracowników z pokoleń Y i Z?


Na początek krótkie zestawienie – co motywuje pokolenia Y i Z do pracy?


Pokolenie Y

  1. wynagrodzenie
  2. możliwość awansu
  3. praca, która ma znaczenie


Pokolenie Z

  1. możliwość awansu, rozwoju i jasna ścieżka kariery
  2. wynagrodzenie
  3. praca, która ma znaczenie
  4. społeczna odpowiedzialność, troska o środowisko


W motywacji do pracy pokoleń Y i Z coraz istotniejszą rolę odgrywają czynniki pozafinansowe. Znaczenie wynagrodzenia dla pokolenia Y nadal jest na pierwszym miejscu, jednak już pokolenie Z wyżej stawia możliwość rozwoju i awansu, która dla Y-ów jest na drugiej pozycji. Obie grupy chcą też, żeby ich praca miała znaczenie (ważne jest, by widzieli sens jej wykonywania i postrzegali ją jako istotną ze społecznego punktu widzenia). Dodatkowo, dla najmłodszego pokolenia liczy się także społeczna odpowiedzialność biznesu i troska o środowisko.


Budowanie zaangażowania pracowników z najmłodszych generacji – możliwość rozwoju to podstawa


Pracownicy najmłodszych pokoleń zwiążą się z firmą tylko wtedy, kiedy będą widzieć, że praca ta daje im możliwość osobistego rozwoju i awansu. W każdej organizacji ścieżki awansu pionowego są ograniczone – nie każdy może zostać kierownikiem czy dyrektorem, gdyż ilość wyższych stanowisk ma swój limit, a co ważniejsze – nie każdy się do tego nadaje. Dlatego warto pamiętać o awansach poziomych, które mogą być atrakcyjną ścieżką rozwoju dla młodych osób.


Idealnym miejscem do prowadzenia rekrutacji wewnętrznych jest platforma ESN (Enterprise Social Network). Mają do niej dostęp wyłącznie osoby ze zweryfikowanym kontem pracownika, dzięki czemu zachowujemy bezpieczeństwo i poufność informacji. W razie konieczności ogłoszenia można udostępniać tylko wybranym grupom (np. według klucza terytorialnego). Osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację, od razu warto przywitać w zespole i pogratulować im nowego stanowiska. Inni będą wówczas widzieć, że awans wewnątrz firmy jest nie tylko deklarowanym benefitem, ale realną możliwością. Może ich to zachęcić do aplikowania w przyszłych rekrutacjach. Niektóre firmy ograniczają wewnętrzne rekrutacje, obawiając się niezadowolenia działów, z których pracownicy będą przechodzić na inne stanowiska. Warto jednak pamiętać, że osoba, dla której awans jest ważny, a której nie damy takiej możliwości, nie zostanie długo w firmie


Przykład – możliwość awansu i rozwoju dzięki rekrutacjom wewnętrznym przez enterprise social network

Nasi Klienci często prowadzą rekrutacje wewnętrzne na platformach ESN – enterprise social network. Do każdej z nich zgłaszają się pracownicy zainteresowani rozwojem w ramach firmy. Niektóre z rekrutacji dotyczą awansów pionowych, inne poszerzenia kompetencji w ramach danego działu lub przejścia pomiędzy działami. Nowe osoby często przedstawiają się po objęciu stanowiska, opisując krótko swoją dotychczasową karierę w firmie. Dzięki temu organizacja buduje wizerunek pracodawcy doceniającego ambitnych pracowników, dającego im możliwość rozwoju zawodowego. Zyskuje też dobrych kandydatów do pracy, znających już firmę, co jest szczególnie istotne w przypadku rekrutacji na stanowiska eksperckie.


Praca, która ma znaczenie


Warto pamiętać, że dla najmłodszych pokoleń dużą wartość ma postrzeganie swojej pracy jako mającej znaczenie, a dla pokolenia Z – społeczne zaangażowanie. Większość Z-ów deklaruje, że bierze czynny udział w działaniach społecznych i na rzecz ochrony środowiska. Budowanie zaangażowania pracowników z pokoleń Y i Z będzie więc łatwiejsze dla firm, które działają w sektorach istotnych dla środowiska lub społeczeństwa. Jeśli prowadzisz działalność w takiej branży – pokaż wyraźnie swoim pracownikom, jak ważna jest ich praca, jakie korzyści społeczne z niej wynikają.


Nie każdy zawód może być jednak postrzegany jako istotny społecznie. Nie wszyscy jesteśmy lekarzami, naukowcami, nauczycielami, pracownikami fundacji… Niektórzy z nas w codziennej pracy wykonują proste, czasami nawet monotonne czynności. Jak więc sprawić, by przedstawiciele pokoleń, dla których jest istotne postrzeganie pracy jako mającej znaczenie, chcieli pracować dla Twojej firmy?


W pierwszej kolejności pokaż osobom, które zatrudniasz, że ich praca może być ważna nie tylko ze względu na jakąś szczególną misję społeczną, ale np. na to, że ułatwia wielu osobom codzienne życie. Niektórzy nasi Klienci decydują się też na pokazanie przez enterprise social network jak pracownicy mogą wykorzystać swoje umiejętności zawodowe do wsparcia swojej rodziny/znajomych. Warto też docenić pracę wszystkich członków zespołu. Pokazać im, jakie znaczenie ich wkład pracy ma dla sukcesu całego działu/firmy.


Przykład – budowanie zaangażowania pracowników – jak swoje umiejętności zawodowe możesz wykorzystać, by wesprzeć seniorów w czasie pandemii?

Jeden z naszych Klientów na platformie ESN opublikował infografikę pokazującą, jak osoby zatrudnione w firmie mogą pomóc seniorom ze swojego otoczenia, wykorzystując swoje umiejętności zawodowe. Dzięki temu pracownicy mogli uświadomić sobie, że ich umiejętności mogą przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa seniorów w czasie pandemii. Od razu mogli też, korzystając z podanych wskazówek, pomóc starszym ludziom z rodziny lub ze swojego otoczenia, zyskując przekonanie, że ich praca jest ważna.


Społeczna odpowiedzialność i troska o środowisko naturalne


Młodzi ludzie oceniają znaczenie swojej pracy nie tylko z perspektywy charakteru wykonywanych zadań, ale też wpływu ich firmy na lokalną społeczność czy środowisko naturalne. Dlatego warto sprawdzić, czy poza działalnością biznesową firma angażuje się w ochronę środowiska lub działania charytatywne? Czy kultura organizacyjna odzwierciedla i promuje te wartości – realnie, a nie tylko na poziomie deklaracji? Jeśli tak – włącz osoby z pokolenia Z w tego typu projekty.


ESN (Enterprise Social Network) to doskonała przestrzeń nie tylko do promowania prospołecznych i prośrodowiskowych działań wybranych przez firmę, ale też do oddania inicjatywy w ręce pracowników. Możesz np. wykorzystać platformę ESN do zebrania pomysłów na działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu czy na to, jak stać się bardziej ekologiczną organizacją. Możesz również dać zatrudnionym osobom przestrzeń do opowiedzenia swoim kolegom i koleżankom o inicjatywach, w które się angażują i zachęcenia współpracowników do udziału w nich. Niektóre firmy decydują się nawet na zastępowanie tradycyjnych imprez integracyjnych wspólnymi działaniami społecznymi i często okazuje się, że jest to bardzo skuteczna metoda budowania więzi w zespole. Warto zadbać o to, by kultura organizacyjna firmy była bardziej otwarta i nastawiona na samorealizację nie tylko w obszarze zawodowym, ale również społecznym, szczególnie jeśli młode osoby stanowią znaczną część zespołu.


Przykład – otwarta kultura organizacyjna dająca miejsce na własne inicjatywy

Na wielu platformach ESN (enterprise social network), które prowadzimy w firmach, pojawiają się oddolne inicjatywy pracowników, związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska czy akcjami charytatywnymi. Z naszego doświadczenia wynika, że spotykają się one z przychylnym odbiorem ze strony współpracowników. Oczywiście, nie można zamienić platformy ESN w tablicę ogłoszeń, dotyczących zbiórek charytatywnych, jednak dobrze moderowane i poprowadzone tematy prospołeczne i proekologiczne mogą pomóc integrować i budować zaangażowanie pracowników.


Już wkrótce w kolejnej części publikacji podpowiemy, co jeszcze jest ważne dla Y-ów i Z-ów i jak poprzez platformę ESN prowadzić działania, które wzmocnią lojalność pracowników, pomogą ich angażować i lepiej komunikować się z nimi.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *