Analizy i audyty

Audyt dotychczasowych aktywności w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz źródłowa weryfikacja oczekiwań pracowników w tym zakresie to nieodzowny punkt wyjścia do planowania i podejmowania prac.  

Analiza prawidłowo zebranych danych pozwala na sformułowanie trafnych wniosków, stworzenie szczegółowego raportu oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dotyczących zastosowania platformy w organizacji i planów działań komunikacyjnych.

Audyt działań komunikacyjnych pozwala także precyzyjnie określić, jakie cele biznesowe będziemy wspierać oraz nakreślić nasze targety (statystyczne i merytoryczne).

Zacznij budować społeczność pracowników

Skontaktuj się z nami
i wypróbuj SalesPower

Skontaktuj się z nami

LearnPlace.pl 

Al. 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kontakt@learnplace.pl