Budowanie strategii
i doradztwo w komunikacji
wewnętrznej

Naszą pracę w organizacji zaczynamy od audytu, umożliwiającego diagnozowanie potrzeb komunikacyjnych. Pozwala nam to na opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej skutecznej dla danego miejsca i jego pracowników.

Na tym etapie określamy także cechy stylu komunikacji, którym będziemy się posługiwać. Dbamy o to, aby język był dopasowany do umiejętności i potrzeb naszych odbiorców, a ton dialogu spójny z kulturą organizacyjną.

W ramach współpracy świadczymy usługi doradcze w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną – także w sytuacjach kryzysowych oraz w komunikowaniu zmian

Zacznij budować społeczność pracowników

Skontaktuj się z nami
i wypróbuj SalesPower

Skontaktuj się z nami

LearnPlace.pl

Al. 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kontakt@learnplace.pl